Dobre imię, cześć i godność byłego wiceprezydenta Warszawy.

02 czerwiec 2021

Dobre imię, cześć i godność byłego wiceprezydenta Warszawy.

WRÓC DO LISTY ARTYKUŁÓW

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że dobra osobiste byłego wiceprezydenta Warszawy Jacka Wojciechowicza zostały naruszone

 

Dnia 01 czerwca 2021 roku miejski aktywista Jan Śpiewak przegrał proces o ochronę dóbr osobistych wytoczony mu przez byłego wiceprezydenta Warszawy Jacka Wojciechowicza. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał usunięcie spornego wpisu, opublikowanie stosownych przeprosin, a także wpłatę 10.000,00 zł na Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Sąd w uzasadnieniu wyroku zaakcentował, że „upublicznianie informacji niezgodnie z prawdą, że dana osoba została zdymisjonowana z tego względu, że brała udział w aferze reprywatyzacyjnej, nie może być uznane za działanie w uzasadnionym interesie społecznym”. Ponadto Sąd – zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Pełnomocników Jacka Wojciechowicza – wskazał, iż zamieszczone przez Jana Śpiewaka informacje naruszały dobre imię, cześć i godność byłego wiceprezydenta Warszawy.

 

prowadzili r.pr. Konrad Kacprzak oraz adw. Patrycja Kaznowska.

dodatkowy link:

https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa-jan-spiewak-przegral-proces-z-wojciechowiczem-5109787

AKTUALNOŚCI